Wie heeft baat bij een DOULA?


Uitgangspunt bij het inzetten van een doula of bevallingscoach is om één van de hoogtepunten in je leven zo positief mogelijk te kunnen ervaren. Door stressfactoren tijdens de bevalling zoveel mogelijk te beperken help je de natuur een handje!

Als jij en/of je partner bijvoorbeeld nogal opzien tegen de bevalling kan de aanwezigheid van een Doula erbij je meer op je gemak stellen. Gebleken is dat een bevalling sneller en met minder complicaties verloopt als de moeder dit als een natuurlijk proces kan ondergaan, met vertrouwen in haar eigen kracht en de mensen om zich heen.
Voor vrouwen die eerder vervelende ervaringen hadden of die nu moeten bevallen van een baby met weinig levenskansen, kan mijn aanwezigheid tijdens de bevalling en in de periode erna van wezenlijk belang zijn.
Vrouwen met een partner in het buitenland of in situaties waarin het niet altijd duidelijk is dat deze op tijd aanwezig kan zijn (bv. int. chauffeurs), kunnen met een doula een deel van de angst om alleen te moeten bevallen wegnemen.

Vrouwen zonder partner kunnen ook baat hebben bij de inzet van een doula. Voor alleenstaande moeders is het van groot belang dat er iemand is die ze steunt.
Tienermoeders, die om verschillende reden niet terug kunnen vallen op familieleden of vrienden, hebben veel baat bij een doula, zowel tijdens de bevalling als in de periode ervoor en erna.
In bepaalde situaties kan voor doulabegeleiding bijzondere bijstand worden aangevraagd via de Gemeente.