Wat is een DOULA?

Doula is het Griekse woord voor “dienende vrouw”. Als we het nu over een doula hebben dan bedoelen we een voor ons land nieuwe beroepsgroep. Iemand (meestal een vrouw)
  • die emotionele en fysieke ondersteuning geeft tijdens de zwangerschap maar m.n. gedurende de bevalling
  • die praktische zaken regelt
  • die zonodig de spreekbuis is als de barende vrouw daar zelf niet goed meer toe in staat is.
Een doula wordt ook wel bevallingscoach genoemd.
In ons land is de doula nog niet zo bekend, hoewel het woord in de media steeds vaker opduikt. In de V.S., Engeland, Zuid-Afrika en nog andere landen worden al langer doula’s ingezet bij bevallingen.

Een doula verricht geen medische handelingen; dat mag alleen de verloskundige of de gynaecoloog doen. Uit onderzoeken is gebleken dat de constante aanwezigheid van iemand in wie men vertrouwen heeft (dit kan ook een moeder, zus of vriendin zijn, natuurlijk!) de bevalling verkort, het aantal keizersnedes vermindert en dat vrouwen minder pijnstillers of medische ingrepen nodig hebben.

Meestal is er al voor de bevalling contact geweest met de doula. In één of meerdere gesprekken wordt er kennisgemaakt en een vertrouwensband opgebouwd. Het is belangrijk dat de barende vrouw vertrouwen heeft in het hele proces en de mensen daaromheen. Een doula wordt al vroeg ingeseind (zo mogelijk voor er vier centimeter ontsluiting is). Zij komt dan naar het huis of gaat (mee) naar het ziekenhuis, afhankelijk van de plek waar de bevalling plaats zal vinden. Groot voordeel van de doula is dat zij blijft; de verloskundige komt geregeld maar zal meestal pas blijven als duidelijk is dat het baren niet te lang op zich laat wachten. Door de veranderende kraamzorg wordt een kraamverzorgster nu vaak pas in een laat stadium gebeld. De doula geeft fysieke en emotionele ondersteuning; door deze mental coaching voelt de moeder zich vaak prettiger. De doula moedigt aan, geeft uitleg, draagt tips aan om de weeën beter op te vangen, biedt bv. visualisatie-oefeningen aan en heeft ook oog voor de rol van de evt. partner. Het is beslist niet de bedoeling dat de doula de rol van een partner overneemt. Hij of zij zal betrokken worden bij bv. massages, tegendruk geven, wiegen, ademhalingstechnieken. Dat er iemand in huis is als jullie beiden in bad willen bv. is ook prettig. Wil je iets drinken of eten, of moet de deur geopend worden voor de verloskundige, dan kan de doula dit doen.

Kortom: de doula of bevallingscoach is er met aandacht en warmte als dat nodig is maar zal op de achtergrond blijven als dat beter is.

Artikel In tijdschrift Kiind van januari 2017:
http://kiind.nl/positieve-geboorte-ervaring-met-een-doula/


Filmpje: Wat is een doula?
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c69bBpYPnxQ